Sygdom:

Når jeres barn er sygt, kan jeg desværre ikke modtage barnet.

Dette skyldes risikoen for at smitte de øvrige børn og mig selv.

Der skal gå minimum 24 timer (I nogle tilfælde længere tid) fra sidste sygdomstegn (feber/opkast/dårlige mave) før barnet igen kan afleveres i min private pasningsordning.

Hvis der skulle være tvivl, så følger jeg reglerne fra Sundhedsstyrelsen. 

Husk at give besked ved sygdom og raskmelding.

Skulle det ske, at jeg bliver syg, vil jeg give besked hurtigst muligt. Der er ikke pasning ved sygdom og i sådanne tilfælde skal I selv finde en anden pasningsløsning.

Der gives ikke refusion for de dage, hvor barnet evt. ikke kan passes hos mig, ligesom I som forældre heller ikke skal betale dele af tilskuddet tilbage til kommunen.